Search
× Search
First minute
Výpočet rychlosti přílivového proudu
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Výpočet rychlosti přílivového proudu

Již po několikáté se věnujeme se přílivovému proudu, respektive jeho směru a rychlosti. Směr je z atlasu jasný, jak ale spočítáme jeho přesnou rychlost?
Pojďme se znovu podívat na již jednou použitý list z atlasu přílivových proudů. Vidíme, že pro 4 hodiny před vysokou vodou v Doveru bude proud směřovat cca na východ a rychlost proudu je vyjádřená čísly
20,35

Již jsme si řekli, že v NEAPU bude rychlost proudu 2,0 uzly. Ve SPRINGU to bude 3,5 uzlu.
Otázka je, jak to bude někde mezi SPRINGEM a NEAPEM.

Image
Tabulka přílivů. Zde si najdeme časy a výšky vysoké a nízké vody.
Pojďme se podívat například na 5. srpna l odpoledne.

Nejprve musíme zjistit, kdy je vysoká a kdy nízká voda a jaká bude výška hladin.

Vysoká voda bude ve 2155 a výška hladiny bude 6,0 m.
Nízká voda bude v 1639 a výška hladiny bude 1,6 m.

Nyní musíme spočítat RANGE, tedy rozdíl hladin: 6,0 – 1,6 = 4,4 m.

 


Image
Křivka přílivu. Zde vidíme RANGE ve SPRINGU a NEAPU.
Teď se podíváme na křivku přílivu pro Dover. Na ní zjistíme, že RANGE při SPRINGU je 6,0 m a při NEAPU 3,2 metru.

My víme, jaká by byla rychlost proudu ve SPRINGU a NEAPU. 5. srpna odpoledne RANGE neodpovídá ani jednomu z nich. Proto si musíme rychlost proudu spočítat.

A na to máme jednoduchý vzorec


Rychlost proudu = (aktuální RANGE/RANGE ve SPRINGU) x rychlost proudu ve SPRINGU

Náš konkrétní příklad

v = 4,4/6,0 x 3,5 = 2,6 uzlu
 

Vytisknout
6428
Na horu