Search
× Search
Začali jsme s kurzy přístavních manévrů v Praze
Daniel Vodička

Začali jsme s kurzy přístavních manévrů v Praze

Konečně jsme rozjeli kurzy přístavních manévrů v Praze. V příštích dnech budeme zveřejňovat nové termíny, které budou náhradou za termíny zrušené kvůli čínskému moru. Zároveň otevřeme přihlášení pro nové zájemce o zdokonalení se za kormidlem plachetnice.

V současné chvíli pořádáme kurzy pro dvojčlenné posádky, ale již připravujeme běžné osmihodinové kurzy pro čtyři zájemce na palubě.

Vše samozřejmě podle posledních nařízení vlády, které umožňují dříve neumožnitelné a zakazují vše ostatní, kromě toho, co bylo umožněno dle nařízení vlády ze dne 9.4. a nebylo zrušeno zakázaným uvolněním na modré čáře. Předpokládám, že je vše jasné. Je totiž skvělé, a pro autoritu státu nezbytné, když jsou nařízení státu logická a snadno odůvodnitelná.

Hledáme také náhradní termín za kurz trimu s Ondřejem Vachelem na Lipně.

Nedojde-li k nějakým nepředloženostem ze strany zrušení rozvolňování, bude možné se již dnes hlásit na praktické kurzy. Na lodích budou samozřejmě k dispozici hektolitry dezinfekce Anticovid, která byla vyrobena v některé z chemiček, které jsou součástí koncernu (vše je tedy cajk).

Kurzy najdete zde.

3389
Na horu