Search
× Search
Základy jachtingu
Jan Koukal
/ Kategorie: Knihy

Základy jachtingu

Název knihy vystihuje méně, než je možné se v knize dočíst. Obsáhlá publikace je plná informací a najdeme v ní mnohem více, než bychom do základu potřebovali. Fotky a ilustrace jsou tím, co čtenáři od moderní publikace očekávají. Praktická je i velikost knihy, stejně jako vazba.
Obsahově je ale možné vyčíst i negativa. Tím hlavním je především překlad. Používané výrazy na mnoha místech ukazují neznalost dnešního moderního jachtařského názvosloví. Názvosloví v českém jazyce sice není ustálené, ale mnohé použité výrazy jsou zastaralé, školometské, a nebo, dokonce, úsměvné. Podívejme se například na výraz „obslužný člun“. Toto sousloví jistě v maríně neuslyšíte. V tomto případě lze použít také nepříliš ideální výraz „pomocný člun“, nebo jednoduše anglické slovo „dinghy“. Za každou cenu se anglickým výrazům vyhýbat, je v tomto oboru zbytečné. Dokonce je možné říci i škodlivé. Čtenáři knihy se nejčastěji budou rekrutovat z řad charterových jachtařů, kteří plují v zahraničí. Anglický název je v tom případě pro ně užitečnější, než nic neříkající české označení.
Drobná výčitka směřuje i k nejasně definovanému okruhu čtenářů. Vysvětlení v knize uvedená na jedné straně směřují ke čtenářské obci, která vidí jachtu poprvé, jindy jsou ale třeba k pochopení některých odstavců poměrně hluboké nautické znalosti. Tato nevyváženost může vést k tomu, že začátečníci určité pasáže nemusí pochopit a pro zkušenější jsou naopak jiná místa zbytečná.
Celkově je možné říci, že kniha je kompletní publikací, která se najednou snaží pojmout vše, co je pro jachtaře zapotřebí. Na palubě jachty má své místo, i když bude vhodné, aby byla doplněna dalšími publikacemi, které jednotlivé problematiky rozvedou do větší hloubky. To je však standardní problém všech podobných knih, které se snaží věnovat více tématům najednou. 

Název knihy: Základy jachtingu

Autor: Steve Sleight

Vydal: Slovart

Cena: 399 Kč

5807
Na horu