Search
× Search
Zelená bóje vpravo?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace, Motorové jachty

Zelená bóje vpravo?

Vzbudí vás, ukážou vám zelenou bóji a zeptají se: „Jak jí máme minout?“ Odpovíte, že je na pravé straně plavební dráhy. Víte, že nemusíte mít pravdu?

Zelená bóje může být na pravé i na levé straně plavební dráhy. To se asi mnohým nebude líbit, že?

Plavební cesty jsou značeny ve směru do přístavu. Jsme zvyklí, že ve směru do přístavu máme zelenou bóji po pravoboku. A má kónický tvar. 

Neplatí to ale vždy. Dokonce to neplatí v cca 50 % případů.

Image
Přehledné rozdělení na IALA A a IALA B
Co se týče značení vodních cest, je svět rozdělen na dvě oblasti. IALA A a IALA B. Systém IALA A platí pro Evropu, většinu Asie, Austrálii, Nový Zéland, část Pacifiku. IALA B platí pro americký kontinent a část jihovýchodní Asie včetně Japonska. 

 
Obě tyto oblasti se liší tím, jestli mají zelenou vpravo, nebo vlevo. Matoucí je například Grónsko vpravo, Kanada vlevo, nebo Čína vpravo, Korea vlevo. 

My jsme zvyklí se pohybovat v zóně IALA A. Zmateni můžeme být především při plavbách v Karibiku, který spadá do zóny B.
Ačkoli jsou barvy bójí v obou zónách opačné, jedna věc je stejná. Je to tvar bójí. Kónický, tedy kuželovitý tvar je na pravoboku jak v zóně A tak i v zóně B.

 

14307
Na horu