Search
× Search
Zoologická zahrada
Daniel Vodička

Zoologická zahrada

Tapio Lehtinen sice potřeboval k obeplutí světa o polovinu delší čas než vítězný Jean Luc Van Den Heede, ale do cíle nedoplul sám.

Takto vypadá trup jachty, která obeplula svět průměrnou rychlostí 3,2 uzlu. Lehtinen dovezl do Les Sables zajímavou sbírku mořských živočichů ze všech oceánů (kromě Severního ledového) světa.

Otázkou je, zdali je možné cestovatele bez lodního lístku využít v gastronomii. V některé z restaurací s mořskými plody se chystají vilejšové dny?

3878
Na horu