Search
× Search
322, 8, 21
Daniel Vodička
/ Kategorie: Ostatní regaty

322, 8, 21

Třistadvaadvacet dnů potřeboval Tapio Lehtinen z Finska k tomu, oaby obeplul sólo světa a zakončil tak závod Golden Globe Race. 17 sólových jachtařů odstartovalo, před rokem z Les Sables, ale jen 5 z nich se podařilo doplout do cíle.

Tapio Lehtinen to dokázal. Navzdory tomu, že mu už před dvěma měsíci došel plyn na vaření. Navzdory tomu, že měl loď zarostlou vilejši tak, že mnohdy zpomalovali její pohyb jen na zlomek možné rychlosti.

Tapio prokázal mimořádné odhodlání závod dokončit, vůli a stoický klid.

Nakonec tedy dokázal svůj sen uskutečnit. Potřeboval k tomu uplout 30 051 mil průměrnou rychlostí 3,2 uzlu. Ve vjezdovém kanálu v Les Sables na něho čekali jeho příznivcui podobně, jako je tomu v cíli Vendée Globe.

Parádní výkon.

3455
Na horu