Search
× Search
Hugo Boss najela na mělčinu
Daniel Vodička

Hugo Boss najela na mělčinu

Alex Thomson najel 67 mil před cíle Route du Rhum na útes. V té době měl na druhého Paula Meilhata náskok 230 mil. Hugo Boss je poškozená (rozsah škod není zatím známý), ale pokračuje dále.

Alex se z mělčiny dostal bez cizí pomoci, ale musel použít motor. K nehodě došlo na severu části Guadeloupe nazvané Grande Terre ve 2145 tamního času.

Po najetí na skálu Alex stáhl plachty, nastartoval motor, vycouval, vytáhl plachty, stopnul motor a nasadil na něj novou plombu.

Alex je v pořádku. Na lodi je poškozen crash box na přídi, čelen, do přídě zatéká, ale voda zůstává před přední vodotěsnou přepážkou. Dále je poškozen foil na pravoboku a zřejmě i kýl. Přesný rozsah poškození však není možné v nočních hodinách posoudit.

Po nehodě Hugo Boss pokračovala dále rychlostí 7 uzlů. Momentálně stojí v bezvětří 30 mil před cílem.

Navzdory poškozením se zdá, že by Alex měl dojet do cíle na prvním místě. Na scénu však vstoupí mezinárodní jury. Bude se řešit zakázané použití motoru během závodu. V úvahu připadá časová penalizace.

Polohu najdete zde.

4478
Na horu