Bemex Boot_TOP_2018
× Search
V noci do neznámého přístavu?
Daniel Vodička

V noci do neznámého přístavu?

Odpověď na tuto otázku zní: „Raději se mu vyhněte!“ Přístav, který neznáte (platí i o zátoce), je lepší navštívit nejprve za světla. Není to imperativ, ale je to bezpečnější. Níže najdete několik důvodů.

 

Začneme mírně zeširoka. Plujete-li v noci na otevřeném moři, jste relativně v bezpečí. Na otevřeném moři plují jen velké lodě, které jsou osvětlené a vysílají identifikaci AIS. Navíc jsou vidět na radaru. Nikde nejsou útesy a mělčiny, nikde neplavou rybářské bóje, které si můžete namotat na lodní šroub. Prostě bezpečí.

Nebezpečný provoz

Blížíte-li se k pevnině, respektive k přístavu, nebezpečí roste. V moři potkáte více menších rybářských lodí, více rybářských bójí. Čím blíže k přístavu, tím větší množství nejmenších loděk, které ani nemusí svítit. Nebezpečí roste.

Světelné pozadí

Jste před neznámým přístavem a hledáte světla značící vjezd. Za přístavem svítí celé město. Která světla jsou ta pravá? Z červeného se vyklube blikající semafor, zelená je reklama na sázkovou kancelář. Z bezpečného kurzu do přístavu je najednou nebezpečný kurz na mělčinu. Vyhledání vjezdu do přístavu, které je ve dne snadné, může být ve tmě stresující, nebo dokonce nebezpečné.

Všechno je jinak

V pilotu se zdá přístav snadno pochopitelný, ale noční realita může být jiná. Jednou jsme v noci hledali vjezd do přístavu Vieste. Ve dne snadno identifikovatelný. Tenkrát v noci to byl oříšek (pravda, bylo to v době, kdy pilot stál půl měsíčního platu, neměli jsme ho tedy). Problém byl, že přístavní zdi se překrývaly a nebyl patrný vjezd. Navíc se červená světla překrývala se zeleným a zdálo se, že jsou opačně. Nebyl to snadný příjezd. Ještě s bouřkou v zádech.

Druhý den ráno se ukázalo, že vše je zcela jasné. Stačilo to vidět za světla.

Stalo se mi ale také, že v přístavu vyrostlo nové molo, které tam nemělo být. Také nic moc v noci. Pěkně vás to znejistí.

To samé se týká zátok. V noci se špatně odhaduje vzdálenost. V zátoce mohou být neosvětlené lodě. Podél pobřeží mohou být mělčiny atd.

To vše dělá noční připlouvání do přístavu potenciálně nebezpečnější. Máte-li možnost, vyhněte se mu. Vplujete-li ve dne, vše bude snadné, zřejmé a dokonce na vás bude na molu čekat pomocník.

Vytisknout
1729
Na horu