Slovník
× Search

Na co při kotvení nezapomínat

Na co při kotvení nezapomínat
Na co při kotvení nezapomínat
Při stání na kotvě často dochází k banálním chybám, které si obvykle ani neuvědomujeme. Všech se dopouštějí především pečliví skippeři. Jde o chyby, které se neprojeví, dokud nejde do tuhého. Pak však mohou mít nepříjemné následky. Stojíme-li na kotvě, je třeba využívat všechny možnosti ke kontrole, jestli kotva drží a vždy musíme být schopni co nejrychleji odplout. Mapový plotter K tomu jsou třeba tři věci. Mít při kotvení zapnutý mapový plotter s aktivovanou funkcí TRACK. Díky ní můžeme kdykoli zkontrolovat, jestli naše kotva drží a jestli stojíme tam, kde jsme stáli. Stačí umístit kurzor do místa, kde jsme zakotvili. Pohyb lodě v kružnici kolem kotvy je OK. Zapnutý mapový plotter nám dále umožňuje v případě nutnosti bezpečně odplout. To platí především pro navigačně obtížnější kotviště. Klíček od motoru Startuje-li se motor jachty klíčkem, je třeba, aby byl vždy při kotvení na svém místě ve startovací skříňce. Jinak může být...

Správná kotva pro vás

Jakou kotvu si vyberete, pokud před vás postavím 10 různých typů tvarovaného železa? Vyberete starou (podle někoho osvědčenou), nebo moderní kotvu vzniklou v posledním desetiletí?

Poslední
Na horu