Search
× Search
Bezpečné vyvázání na kotevní bóji
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Bezpečné vyvázání na kotevní bóji

Umíte se bezpečně vyvázat na kotevní bóji? Ano? A jste si tím jisti? Velmi často se i zkušení jachtaři dopouštějí jedné zásadní chyby.
Polovina jachet, které stojí vyvázané na kotevních bójích je vyvázaná chybně. 

A zde nejde jen o dodržování nějakých nedůležitých zvyklostí, ale o nebezpečné vyvázání, kvůli kterému se může vyvazovací lano velmi rychle přetrhnout.

Nebezpečná symetrie
Ten problém je v symetrickém vyvázání lodi. Co je tím myšleno? Že vedeme vyvazovací lano z pravého vazáku na přídi na bóji a zpět na příď na levý vazák. To je špatně. Proč?
Nebezpečí tohoto vyvázání se projeví ve chvíli, kdy začne foukat silný vítr. Jachta se začne na bóji pohybovat. Poletuje z jedné strany na druhou kolem bóje. Jako kyvadlo. Přitom se pohybuje i vyvazovací lano v oku bóje. A samozřejmě se rozdírá. Při silném větru překvapivě rychle. Symetrické vyvázání tedy vypadá dobře, ale není bezpečné.

Správný postup
Správně vedeme vyvazovací lano z vazáku na jednom boku na bóji a zpět na stejný bok jachty. Takto vyvázané lano se nemá tendenci na oku bóje rozdírat ani za silného větru. 

Nahoře nebo dole
Důležité samozřejmě je i to, za co se ny bóji vyvážeme. Mnohé bóje jsou dnes určeny k tomu, abychom se vyvazovali za oko na jejich vrcholu. To je i případ nových bójí v Chorvatsku. Někde ale najdete bóje, které mají na svém vrcholu jen subtilní úchyt sloužící k zachycení bóje. V takovém případě se vyvazujeme za oko na kotevním laně pod bójí.

Bezpečnost především
Vždy je lepší se stokrát vyvázat zbytečně pečlivě, než se jednou z bóje utrhnout. Proto raději používáme vyvazovací lana dvě. Pokud jsme na bóji, kde se vyvazujeme za vršek, je ideální druhé lano vyvázat za oko na kotevním laně pod bójí. Pokud to jde. Druhé vyvazovací lano necháme volnější. Jde jen o pojistku.

Použité fotografie jsou z knihy Přístavní manévry.

15422
Na horu