Search
× Search
Jak vyřešit dobíjení akumulátorů? Díl 3.
Daniel Vodička

Jak vyřešit dobíjení akumulátorů? Díl 3.

Máme tu třetí díl seriálu o dobíjení akumulátorů. Tentokrát se budeme zabývat větrnými generátory.

Svého času šlo o základní vybavení všech jachet, které se vydávaly na delší plavby. Dnes již je situace jiná a větrné turbíny nejsou vidět tak často. Kromě nesporných výhod mají větrné generátory i své nevýhody. Výhodou je vysoký výkon. Když fouká, jak má. Za nevýhody bývá označovaná hlučnost a provoz, který může způsobit zranění.
Také co se týče výkonu, je třeba o něm v případě větrného generátoru přemýšlet. Křivka výkonu větrného generátoru strmě roste s rychlostí větru. Strmě roste? To je dobrá zpráva, ne? Strmý růst s rostoucí silou větru ale také znamená strmý pokles, když vítr zeslábne.

Konkrétní příklad

Image
Křivka výkonu Rutland 914i

Buďme konkrétní. Podívejme se na větrný generátor Rutland 914i. Ve větru o rychlosti 21,5 uzlu je jeho výkon 140 W, v 10 uzlech větru jen 27 W.
Ano, vane-li vítr rychlostí přes 20 uzlů, dává generátor 11,6 A. To je výborné! Vítr vane celý den, tedy 24 x 11,6 = 278,4 Ah. To jsou skvělá čísla. I na naší nenažrané modelové lodi, která spotřebuje 300 Ah za den, pokryje větrný generátor téměř celou spotřebu.

S ideálním větrem se bohužel nedá stále počítat. Například ve Středomoří zapomeňte na 20 uzlů a dosaďte si do výpočttu 10. V té chvíli dostanete jen 2,25 A. Za den to bude 2,25 x 24 = 54 Ah. To je dost hubený výsledek, že? Pouhá šestina naší spotřeby.

V pasátu

Nechcete se snu o větrném generátoru vzdát. Chcete na lodi vyplout do pasátové oblasti. Tam přeci fouká stále kolem 20 uzlů. Například při přeplavbě Atlantiku.
To máte pravdu. Fouká. Je to ale rychlost skutečného větru. Nikoli větru zdánlivého, který na jachtu působí. Pokud bude foukat 20 uzlů skutečný vítr a vy poplujete na zaďák 6 uzly, bude rychlost větru dostupného pro větrný generátor jen 14 uzlů. To znamená výkon cca 70 W, 5,8 A a 139 Ah za den. Tedy stále jen necelou polovinu potřebné energie.

Na kotvě

Počítáte-li s tím, že budete stát dlouhé dny na kotvě, berte v úvahu výběr kotviště. Obvykle na kotvení vybíráme místo chráněné před vlnami a větrem. Znovu se tedy může stát, že na moři sice vane přes 20 uzlů, ale větrný generátor se sotva rozběhne ve větru s bídou polovičním. 

 

Cena zmíněného generátoru je od cca 17 000 Kč. 

Závěrem
Větrný generátor je dobrým pomocníkem v místech, kde fouká. Přesto je třeba znát průběh jeho výkonu, abychom nebyli zklamáni jeho výkonem. Co dobře vypadá na papíře, nemusí vycházet ve skutečnosti. A nemůže za to vadný kus, toto je vlastnost větrného generátoru. Spíše než při plavbě v pasátové oblasti, vám pomůže, při stání na kotvě za nízkou hradbou korálových útesů.

Vytisknout
4923
Na horu