Search
× Search
Není kanál jako kanál II
Marie Marková
/ Kategorie: Kam jet

Není kanál jako kanál II

Tentokrát jsme se vydali trochu dál od českých vod. Navštívili jsme jednu z nejvelkolepějších technických staveb Evropy devatenáctého století, propluli jsme Korintským kanálem.

Korintský kanál je spojnicí mezi Jónským a Egejským mořem. Vybudován byl v letech 1881 – 1893. Dlouhý je 6,4 km a široký zhruba 25 m. Hloubka, či výška prokutané skály je místy však až neuvěřitelných 90 m. I když byl Korintský kanál vybudován koncem 19. století, myšlenka zbudování vodní cesty je doložená již od starověku. Obeplutí Peloponésu a bouřlivé moře na jeho jižní straně bývalo tak náročné, že námořníci přetahovali lodě přes Korintskou šíji i po souši, kde bylo vydlážděno vlečiště. Za vlády krutého císaře Nera bylo dokonce započato s výkopem, nakonec však byl příliš nákladný projekt zastaven.

V současnosti využívají kanál menší dopravní lodě a hlavně lodě výletní. Před vplutím do kanálu je třeba přistát u mola a zajít zaplatit poplatek za využití průplavu. Zároveň s platbou proběhne rychlá kontrola dokladů. Cena se určuje dle délky a typu lodě – zda je charterová a zda do 12 m, pokud delší, tak o kolik atd. Po vyřízení formálních náležitostí se vrátíte na loď, kde čekáte na pokyn k vyplutí skrz vysílačku. Očekávali jsme frontu před vpuštěním do kanálu – průvodce a pilot hlásí, že je možné čekat i tři hodiny. Měli jsme štěstí, byli jsme jediní. Pozor, vždy v úterý je kanál uzavřen. Cena za proplutí lodi dlouhé 11,99 m byla 185 Euro.

Stěny kanálu se postupně zvedají a na několika místech je přetínají silniční a železniční mosty, jedny z mála pozemních přístupových cest na poloostrov. Po sto třiceti letech také masiv dost zvětrává a kamenné obložení se na některých místech sesouvá, proto je lepší držet se uprostřed. Klidná voda, ve stěnách uchycené stromy a hnízdící ptáci, odhalené geologické vrstvy, vypadají jako průjezd do jiného světa. Zcela osamoceni jsme propluli do Jónského moře a zakotvili v přístavu města Korint.

Zdravíme z Řecka

3291
Na horu