Search
× Search
Nevýhoda moderních jachet pro delší plavby
Daniel Vodička

Nevýhoda moderních jachet pro delší plavby

Rádi se vydáváte na dlouhé plavby, nebo jen na palubě své jachty rádi trávíte dlouhé týdny? Potom na vás čeká na moderních jachtách jeden nepříjemný problém.

Tím problémem jsou skříňky a poličky v salonu, respektive jejich absence.

Tvar trupu

Při delším pobytu na palubě potřebujete v salonu dostatek místa na uložení zásob a dalších nezbytností. Ideální je, pokud jsou tato místa dobře přístupná, ale věci z nich nemohou vypadnout. Snadný přístup je do skříněk a poliček s vysokým rantlem.  Místa pod sedačkami, za jejich opěradly a pod podlážkami jsou méně vhodná.

Nejmodernější jachty běžné produkce jsou relativně lehké, mají plochý trup na spodku a téměř kolmé zalomené boky. Díky tomuto tvaru se podařilo výrazně zvětšit rozměry podpalubí, protože vnitřní prostor je možné využít mnohem lépe. Nábytek v interiéru je těsně nalepen na kolmé boky a nad sedačkou v salonu již není místo na hlubokou skříňku. Boky nad nábytkem jsou nejčastěji volné, otevřené, bez polic a skříněk. Není na ně místo.

Stejně tak je to i s prostorem za opěradly sedaček. I toto místo bývá u nejnovějších jachet mělké.

Nezbytnosti je v takovém případě třeba ukládat ve zvýšené míře pod sedačky, kde jsou hůře přístupné a hůře zorganizovatelné.

Druhý důvod pro nedostatek skříněk

Pro nedostatek skříněk existuje ještě jeden důvod. Prostor v podpalubí prodává jachty. Sestoupíte-li po schodech do podpalubí, kde je celý prostor střední části lodi otevřený až bokům, máte z toho lepší pocit. Interiér je světlejší, vzdušnější.

Je-li prostor nad opěradly sedaček využit na skříňky, což je praktické, přijde vám jachta opticky menší a tmavší.

Dáváme tak přednost pocitu před praktičností. Při delších plavbách je pak výsledkem nepohodlí na palubě.

Prostorný otevřený interiér má ještě jednu velkou nevýhodu. Týká se bezpečnosti. Čím je prostor v podpalubí větší a otevřenější, tím horší hrozí pády. Když v náklonu vámi smýkne vlna na druhý bok lodi, je rozdíl, jestli letíte 2 metry, nebo 4 metry. 

4084
Na horu